Music Player: Off
25°C

Obavijest za vlasnike vikend kuća

Prijava boravka i plaćanje turističke pristojbe za vlasnike kuća i stanova za odmor, članove njihovih obitelji i osobe koje borave u njihovim objektima

Vlasnik kuće ili stana za odmor i sve osobe koje noće u toj kući, apartmanu ili stanu turističku pristojbu plaćaju po svakom ostvarenom noćenju. Iznimno vlasnik kuće ili stana za odmor i članovi njegove uže obitelji plaćaju turističku pristojbu umanjenu za 70%.

Članovima uže obitelji smatraju se: bračni i izvanbračni drug, životni partner sukladno posebnom propisu kojim se regulira životno partnerstvo osoba istog spola, srodnici u ravnoj lozi i njihovi bračni drugovi, braća i sestre te njihova djeca i bračni drugovi, posvojitelj i posvojenik i njihova djeca i bračni drugovi, pastorčad te maćeha i očuh.

Turističku pristojba se plaća kada u kući, apartmanu ili stanu za odmor u općini ili mjestu izvan mjesta prebivališta borave u razdoblju od 15.lipnja do 15.rujna.

Iznimno, vlasnik kuće, apartmana ili stana za odmor može za sebe i članove uže obitelji turističku pristojbu platiti u godišnjem paušalnom iznosu za sva turistička mjesta u Općini, kako slijedi:
- Za dva člana ( po osobi ) 9,00 €
- Za svakog sljedećeg člana ( po osobi ) 3,50 €

Vlasnik kuće ili stana za odmor koji se opredijeli za plaćanje paušalnog iznosa Turističke pristojbe, dužan je uplatu izvršiti najkasnije do 15. srpnja tekuće godine.

Nakon 15. srpnja tekuće godine vlasnik i članovi njegove uže obitelji plaćaju turističku pristojbu umanjenu za 70%.

Članovi šire obitelji i prijatelji vlasnika kuće ili stana za odmor obvezni su se prijaviti u eVisitor i plaćaju turističku pristojbu po noćenju u visini od 1,50 €.

Kućom, apartmanom ili stanom za odmor smatra se svaka zgrada, apartman ili stan koji se koristi povremeno ili sezonski, a koji nije smještajni objekt u kojem se obavlja ugostiteljska djelatnost.

Odredbe se primjenjuju na hrvatske državljane i na državljane druge države ugovornica Ugovora o Europskom gospodarskom prostoru i Švicarske Konfederacije.

Turističku pristojbu ne plaćaju:
- djeca do dvanaest godina starosti
- osobe s tjelesnim invaliditetom od 70% i većim i jedan pratitelj uz potvrdu o invaliditetu.

Djeca od 12 do 18 godina starosti plaćaju turističku pristojbu umanjenu za 50%.

eVisitor - SUSTAV PRIJAVE I ODJAVE

Evisitor je sustav za prijavu i odjavu turista i vlasnika kuća i stanova za odmor, članova njihovih obitelji i osoba koje borave u njihovim objektima.

Kako bi vlasnici kuće ili stana za odmor bili aktivirani u sustav eVisitor potrebno je dostaviti dokaz o vlasništvu i dati na uvid osobnu iskaznicu vlasnika objekta te potpisati Izjavu o preuzimanju TAN liste.

Uz korisničke podatke korisnik preuzima se početnu TAN listu kodova koji se zajedno s korisničkim imenom i zaporkom koriste za pristup sustavu eVisitor.

Promjenu zaporke i izdavanje nove TAN liste korisnik obavlja samostalno. Pisane i video upute za korištenje sustava eVisitor nalaze se na web stranicama sustava www.evisitor.hr ili eVisitor – You Tube.

Vlasnik kuće ili stana za odmor obvezan je u roku od 24 sata po dolasku prijaviti putem eVisitor sve osobe koje borave u toj kući ili stanu, te zadnjeg dana boravka odjaviti njihov boravak.

Say yes