Music Player: Off
17°C

Službeni dokumenti

Opće informacije

Turistička zajednica općine Općine Sv. Filip i Jakov je pravna osoba čije su članice pravne i fizičke osobe u djelatnostima ugostiteljstva i turizma i s tim neposredno povezanim djelatnostima sa područja općine Sv Filip i Jakov.

Tijela Turističke zajednice općine Sv. Filip i Jakov su Skupština, Turističko vijeće, i predsjednik.
Predsjednik: Zoran Pelicarić
Direktorica Turističke zajednice: Ana Barbaroša

Adresa: Obala kralja Tomislava 16, 23207 Sv. Filip i Jakov
Telefon: +385 23 388 631
Telefon: +385 23 389 071
E-mail: info@sv-filipjakov.hr

Pravo na pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama koje posjeduje, raspolaže ili nadzire Turistička zajednica Općine Sv. Filip i Jakov uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama (NN 25/13). Kriteriji za određivanje visine naknade iz članka 19. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 38/11).

Zakonom se propisuju i načela prava na pristup, izuzeci od prava na pristup te postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama. Cilj zakona je omogućiti i osigurati informaciju fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti, sukladno zakonu.

Pravo na informaciju ostvaruje se podnošenjem zahtjeva Turističkoj zajednici Općine Sv. Filip i Jakov. Ukoliko se zahtjev podnosi pisanim putem, potrebno je ispuniti Obrazac zahtjeva za pristup informacijama kojeg možete poslati:
• na adresu: Turistička zajednica Općine Sv. Filip i Jakov, Obala kralja Tomislava 16, 23207 Sv. Filip i Jakov
• elektroničkom poštom: info@sv-filipjakov.hr
• donijeti osobno u Turistički ured Turističke zajednice Općine Sv. Filip i Jakov radnim danom od 8:00 do 15:00 sati. Prilikom podnošenja zahtjeva nije potrebno platiti dodatnu naknadu uz obrazac.
• Obrazac zahtjeva za pristup informacijama
• Zakon o pravu na pristup informacijama

Službenik za informiranje: Renata Batur, Telefon: +385 23 389 071

Opći akti

Dokumenti

Izvješća

Arhiva

2023.

Program rada s financijskim planom za 2023. godinu

2022.

Izvješće o turističkom prometu za 2022. godinu

Izvješće o izvršenju programa rada za 2022. godinu

Program rada s financijskim planom za 2022. godinu

Rebalans 2022. godina

2021.

Izvješće o turističkom prometu za 2021. godinu

Izvješće o izvršenju programa rada za 2021. godinu

Program rada s financijskim planom za 2021. godinu

Rebalans 2021. godina

2020.

Izvješće o turističkom prometu za 2020. godinu

Izvješće o izvršenju programa rada za 2020. godinu

Program rada s financijskim planom za 2020. godinu

Izmjene i dopune programa rada s financijskim planom za 2020 godinu

2019.

Izvješće o turističkom prometu za 2019. godinu

Izvješće o izvršenju programa rada za 2019. godinu

Izvješće o radu direktorice i turističkog ureda za 2018. godinu

Program rada s financijskim planom za 2019. godinu

2018.

Izvješće o izvršenju programa rada za 2018. godinu

Izvješće o radu turističkog vijeća za 2018. godinu

Program rada s financijskim planom za 2018. godinu

Izmjena i dopuna fin. plana za 2018. godinu

Statistički izvještaj TZO Sv Filip i Jakov za 2018 godinu

2017.

Izvješće o izvršenju programa rada za 2017. godinu

Izvješće o radu direktorice i turističkog ureda za 2017. godinu

Izvješće o radu turističkog vijeća za 2017. godinu

Izvješće o turističkom prometu za 2017. godinu

Financijsko izvješće za 2017. godinu

Program rada s financijskim planom za 2017. godinu

2016.

Izvješće o izvršenju programa rada za 2016. godinu

Izvješće o radu direktora i turističkog ureda za 2016. godinu

Izvješće o radu turističkog vijeća za 2016. godinu

Izvješće o turističkom prometu za 2016. godinu

Financijsko izvješće za 2016. godinu

Program rada s financijskim planom za 2016. godinu

2015.

Izvješće o izvršenju programa rada za 2015. godinu

Izvješće o radu direktora i turističkog ureda za 2015. godinu

Izvješće o radu turističkog vijeća za 2015. godinu

Izvješće o turističkom prometu za 2015. godinu

Financijsko izvješće za 2015. godinu

Program rada s financijskim planom za 2015. godinu

2014.

Izvješće o izvršenju programa rada za 2014. godinu

Izvješće o radu direktora i turističkog ureda za 2014. godinu

Izvješće o radu turističkog vijeća za 2014. godinu

Izvješće o turističkom prometu za 2014. godinu

Financijsko izvješće za 2014. godinu

Izmjena i dopuna fin. plana za 2014. godinu

2013.

Izvješće o izvršenju programa rada za 2013. godinu

Izvješće o radu direktora i turističkog ureda za 2013. godinu

Izvješće o radu turističkog vijeća za 2013. godinu

Izvješće o turističkom prometu za 2013. godinu

Financijsko izvješće za 2013. godinu

Propisi iz turizma:
Zakon o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma
Zakon o članarinama u turističkim zajednicama
Zakon o boravišnoj pristojbi

Say yes