Music Player: Off
13°C

Arheološki lokaliteti

TUKLJAČA

Arheološki lokalitet Tukljača nalazi se uz more 1.5 km zapadno od Turnja, nasuprot otoka Ričul s kojim je nekad i bio povezan. Po nekim se navodima ovdje nalazilo selo Tukljačane. Uz crkvicu Uznesenja Blažene Djevice Marije koja je smještena na mjesnom groblju, o postojanju sela svjedoče i mlinice koje su veći dio godine pod morem, a jedino se za velikih oseka nalaze na suhom. Selo je napušteno tijekom ciparskog rata ( 1570 – 1573.), a stanovništvo je prešlo u obližnji Turanj. Podizanjem razine mora selo se našlo pod morem a ostala je sačuvana župna crkva. U moru ispred lokaliteta vidljivi su brojni ostaci, od prapovijesnog nasipa koji je spajao kopno i obližnji otočić, rimskog lukobrana, mlinica pa sve do ostataka arhitekture koja se proteže u kopno.

PEĆINA BUTA

Pećina Buta smještena je u kanjonu između dviju uzvisina, pećinske gomile i gradine (156 m). Područje ispod Bute, prema moru, zove se Pećinska draga. Otvor špilje nalazi se ispod stepenastih terasa vapnenačkog usjeka. Buta se nalazi na 76 metara visine. Po pričanju mještana, Buta je služila imućnijim pastirima iz Bukovice koji su u nju za nevremena sklanjali stoku tj. ovce. Do 60-tih godina je služila lokalnim pastirima kao zaklon od kiše. U istraživanjima iz 1957. godine nađeno je po površini i pred pećinom sitnih ulomaka keramike rimske provenijencije te ulomci s kanelurama i ukrasom u obliku valovnice. Od oruđa pronađena su kamena strugala za koja se pretpostavlja da bi mogla pripadati razdoblju neolitika.

LJETNIKOVAC OBITELJI DE SOPPE

Ljetnikovac obitelji de Soppe (danas zaseok Mandići) smješten je na sjevernoj obali otoka Babca. Na otočić su se u doba turskih provala sklanjali bjegunci s obale, ponajviše iz mjesta Turnja. Na otoku se krajem 15. st nalazi gospodarsko-ladanjski sklop kuća (ljetnikovac) u vlasništvu obitelji de Soppe. Ovaj vrijedni i sačuvani ljetnikovac s vremenom je postao tipični refugij udaljen 30 metara od mora. Stambeni objekti tvore obrambeni zid s kulom, a unutar zaselka prolazi ulica. Danas je najbolje očuvan jugozapadni dio ljetnikovca sa kulom očuvanom do vijenca i nešto nižim bedemom. Sačuvan je i ulaz odnosno kopnena vrata u ljetnikovac sa uzidanim grbom obitelji de Soppe iz 15/16 st. te 10-ak kuća i nekoliko ruševnih torova za stoku. Arhitektura ovih objekata je tipična jadranska sa svim odlikama dalmatinske pučke arhitekture.

KULA U TURNJU

Kula i ostaci zidina jedini su sačuvani dijelovi fortifikacijskog sklopa sagrađenog kroz 15. st u Turnju. Do sredine 20 st. čitavo je mjesto bilo opasano obrambenim zidinama i trima kulama. Do danas je ostala sačuvana samo jedna kula. Ona je ujedno i najstarija i najviša fortifikacija mjesta te je po njoj mjesto dobilo ime. Po predaji se naziva „Kula plemića Meštrovića“. Kula je kvadratnog tlocrta visoka oko 10 m. Građena je kamenim klesancima uglavnom nizanim u redove. Danas je vidljivi i jedini ulaz u prizemlju kule s unutrašnje strane bedema na južnoj fasadi. Izvorno, kula je imala prizemlje, dva kata i terasu s kruništem. Prestankom ratnih opasnosti nad kruništem je dograđen treći kat. Građevina je jedna u nizu mletačkih fortifikacija u Zadarskom kanalu koje su formirane pred i za vrijeme protuturskih ratova.

DVORINE – OSTACI ROGOVSKOG DVORA

Mjesto Sv. Filip i Jakov nastalo je na temeljima srednjovjekovnog naselja Rogovo. Naselje Rogovo imalo je manji kaštel ili dvor čiji su ostaci i danas očuvani. Uz kolnik ceste Sv. Filip i Jakov – Sikovo smještene su ruševine Dvorine. Tlocrt pravokutnog objekta je 29 x 21 m, s očuvanim zidinama do 3 m visine. Ulazna vrata smještena su na sjevernoj strani, a unutrašnjost dvorišnog djela ima više pregradnih zidova. Kula se nalazi na nekadašnjem raskrižju starih srednjovjekovnih puteva. Istraživanja ovaj objekt povezuju s dogradnjom crkve sv. Roka na Rogovu. Nakon turskog osvajanja Rogova u Ciparskom ratu Dvorine bivaju razorene, a tijekom idućeg stoljeća Osmanlije ih dograđuju za potrebe carine i stražara. Nakon protjerivanja Turaka iz Dalmacije krajem 17 i početkom 18 st. ova građevina gubi na važnosti te je vjerojatno ubrzo napuštena.

Say yes